Tiago Cechella

Técnico de basquete, comentarista e ex-árbitro de basquete